مدیریت ذخیره سازی یکپارچه به کمک Red Hat !

0
518

با افزایش و رشد زیرساخت و نیازمندی ها جهت ذخیره سازی در بخش IT ، به تناسب ، ابزار ها جهت مدیریت آن ها نیز افزایش می یابد . مدیریت ذخیره سازی یکپارچه از طریق امکانات وتسهیلات Red Hat موجب کاهش تنش و workload در استفاده از منابع و هزینه و پیچیدگی کمتر می شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

*