۳۰ مرداد, ۱۳۹۶
برچسب ها مطالب برچسب زده شده با "RESTful API چیست"

برچسب: RESTful API چیست

ارائه یک API به زبان Python  برای تمامی Cloudها، توسط Apache...

Apache LibCloud، یک API یا واسط برنامه‌نویسی نرم‌افزار به زبان Python را برای تمامی Cloudها ارائه نموده است. Developerها می‌توانند با استفاده از کتابخانه Python،...
?
دریافت خبرنامه