۲۹ شهریور, ۱۳۹۶
برچسب ها مطالب برچسب زده شده با "Libcloud چیست"

برچسب: Libcloud چیست

ارائه یک API به زبان Python  برای تمامی Cloudها، توسط Apache...

Apache LibCloud، یک API یا واسط برنامه‌نویسی نرم‌افزار به زبان Python را برای تمامی Cloudها ارائه نموده است. Developerها می‌توانند با استفاده از کتابخانه Python،...
?
دریافت خبرنامه