۳۰ شهریور, ۱۳۹۶
برچسب ها مطالب برچسب زده شده با "ویژگی های Java 9"

برچسب: ویژگی های Java 9

اولویت‌بندی Oracle برای رفع Bug‌های Java 9

در حال حاضر در مورد Java 9، تنها Bug‌‌های مراحل اول یا دوم (P1 یا P2) که آسیب‌پذیری‌های حیاتی محسوب شده و قبل از تاریخ...
?
دریافت خبرنامه