۲۹ شهریور, ۱۳۹۶
برچسب ها مطالب برچسب زده شده با "ویژگی های Apache LibCloud"

برچسب: ویژگی های Apache LibCloud

ارائه یک API به زبان Python  برای تمامی Cloudها، توسط Apache...

Apache LibCloud، یک API یا واسط برنامه‌نویسی نرم‌افزار به زبان Python را برای تمامی Cloudها ارائه نموده است. Developerها می‌توانند با استفاده از کتابخانه Python،...
?
دریافت خبرنامه