۲ مهر, ۱۳۹۶
برچسب ها مطالب برچسب زده شده با "موتورهای SQL-on-Hadoop"

برچسب: موتورهای SQL-on-Hadoop

نحوه برآورده شدن بارکاری توسط موتورهای SQL-on-Hadoop

با در نظر گرفتن یک معیار جدید در آزمایشات، سه موتور پیشتاز SQL-on-Hadoop با عنوان های Apache Impala 2.3, Apache Spark 1.6, Apache Hive...
?
دریافت خبرنامه