۳۰ مرداد, ۱۳۹۶
برچسب ها مطالب برچسب زده شده با "مفهوم Internet of Things"

برچسب: مفهوم Internet of Things

دیدگاه Red Hat نسبت به Internet of Things

در حوزه ی IoT، تمامی Objectها، گوش و چشم سازمان ها می باشند؛ در حالی که داده ها به عنوان مغز آن در نظر گرفته...
?
دریافت خبرنامه