۳ مهر, ۱۳۹۶
برچسب ها مطالب برچسب زده شده با "فرآیند Ramp-Down"

برچسب: فرآیند Ramp-Down

اولویت‌بندی Oracle برای رفع Bug‌های Java 9

در حال حاضر در مورد Java 9، تنها Bug‌‌های مراحل اول یا دوم (P1 یا P2) که آسیب‌پذیری‌های حیاتی محسوب شده و قبل از تاریخ...
?
دریافت خبرنامه