۲ مهر, ۱۳۹۶
برچسب ها مطالب برچسب زده شده با "داده عظیم"

برچسب: داده عظیم

اعطای اولین استاندارد رسمی به Big Data توسط ITU

ITU  ، اتحادیه بین‌المللی مخابرات سازمان ملل متحد برای ترویج همکاری جهانی در حوزه ‌های فنیِ مختلف تلاش فراوانی کرده است ؛ این آژانس...
?
دریافت خبرنامه