۲۹ شهریور, ۱۳۹۶
برچسب ها مطالب برچسب زده شده با "بررسی Google Drive"

برچسب: بررسی Google Drive

ارائه قابلیت‌های کاربردیِ جدید در Google Drive

ویژگی‌های جدید ارائه شده در Google Drive با تمرکز بر نیاز‌های سازمانی، امکان محافظت قانونی، استفاده از پوشه‌های گروهی و امکانات دیگری را برای...
?
دریافت خبرنامه