۲۸ شهریور, ۱۳۹۶
برچسب ها مطالب برچسب زده شده با "بررسی CSP Evaluator"

برچسب: بررسی CSP Evaluator

ارائه CSP Evaluator توسط شرکت گوگل برای مقابله با XSS

شرکت گوگل با ارائه مجموعه جدیدی از ابزار‌ها، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا با استفاده از مکانیسم Content Security Policy یا به اختصار CSP،...
?
دریافت خبرنامه